dissertasiya

dissertasiya
<lat.> Elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi tədqiqat əsəri. Dissertasiya üzərində işləmək. – <Sədəf:> Professor, gözünüz aydın, daha bir sürpriz. Şeyda dissertasiyasında bizə balta çalır. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dissertant — <lat.> Müdafiəyə dissertasiya hazırlayan və ya dissertasiya müdafiə edən şəxs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Spetsjran — o Spetskhran (en ruso: Спецхран) es una abreviatura que corresponde a отдел специального хранения, transliterado como Otdel Spetsialnogo Jraneniya, “Sección de almacenamiento especial”. Se refería a los archivos y colecciones de acceso limitado… …   Wikipedia Español

  • çalışmaq — f. 1. Bir şeyi əldə etmək üçün səy göstərmək, əmək sərf etmək, səy və qeyrət göstərmək, cidd cəhd göstərmək, əlləşmək. Qalib gəlməyə çalışmaq. – Deyirdilər ki, cavanlıqda Mirzə Səfər özü şairlik fikrinə düşüb, şeir demək üçün çox çalışmışdı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işləmək — f. 1. İş görmək, bir işlə məşğul olmaq, çalışmaq, əməyini tətbiq etmək. Tarlada işləmək. Əkində işləmək. Evdə işləmək. Axşamlar işləmək. – O saat bilinirdi ki, sədr arabaçının vicdanla və hamıdan yaxşı işlədiyinə tamamilə arxayın idi. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdafiə — is. <ər.> 1. Özünü və ya başqasını hücumdan qoruma, hücuma qarşı durma. Müdafiə üçün lazımi qədər qüvvəmiz var. Müdafiə vəziyyətində olmaq. 2. Birinin əleyhinə deyilən sözlərə cavab verməklə onun tərəfini saxlama, ona tərəf çıxma. Sədrin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • opponent — <lat. opponentis – etiraz edən> Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s. də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxış edən şəxs. Opponentə cavab vermək. – Sədr ayağa qalxıb deyir: – Opponentlər qurtardı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • opponentlik — is. Opponent olma, opponent kimi çıxış etmə (dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda). Opponentlik etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqdim — is. <ər.> Bir şeyi vermək üçün əlində tutaraq birinin (adətən böyük və ya hörmətli bir şəxsin) hüzuruna gətirmə, ona vermə. Təqdim etmək – 1) vermək üçün əlində tutaraq birinin (adətən böyük və ya hörmətli bir şəxsin) qabağına gətirmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxınlarda — z. 1. Yaxın yerlərin birində, bu ətrafda (bəzən «bu» sözü ilə). Evimiz bu yaxınlardadır. O, bu yaxınlarda yaşayır. 2. Bu günlərdə, bir az əvvəl, az müddət əvvəl. Yaxınlarda gəlmişdir. Yaxınlarda dissertasiya müdafiə etmişdir. Yaxınlarda, deyəsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yazmaq — f. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızmaq. Hərflər yazmaq. Not yazmaq. Mürəkkəblə yazmaq. Karandaşla yazmaq. Təbaşirlə lövhədə yazmaq. – . . Bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”